Schoolnieuws

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van OBS De Schuttershoek en alle andere belangstellenden.

De inspectie van het onderwijs onderzoekt de kwaliteit van de scholen en elke 4 jaar komen ze de scholen bezoeken. In september is onze school bezocht door de onderwijsinspectie.

In het nieuwe toezichtkader onderzoeken ze het bestuur en brengen ook bezoeken aan de scholen. Zij zijn een hele dag op school geweest en hebben alle groepen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en personeeel. Daarnaast hebben zij alle relevante documenten bekeken. Wat de bevindingen van de inspectie zijn is opgenomen in een bestuursrapport, waarbij opgemerkt dient te worden dat zowel het bestuur als de bezochte scholen erg goede kwaliteit leveren.

Voor onze school geldt dat we dus een erg goed rapport hebben gekregen. We scoren op alle gebieden goed of voldoende. Met name het pedagogisch klimaat vond de inspectie meer dan goed. Dit is voor kinderen toch de basis om goed te kunnen presteren en elke dag met plezier naar school te komen. Ook de didactische kwaliteit en de opbrengsten worden ruim gewaardeerd. Als schoolteam zijn we dan ook trots en blij met wat de inspectie heeft geconstateerd. Dit betekent dat we gemotiveerd verder verder gaan en deze prestatie vasthouden en verbeteren.

Als u HIER op klikt kunt u het rapport lezen. De bevindingen van onze school staan op blz. 26, paragraaf 3.3. t/m blz. 28.

Vriendelijke groet,

Wim Dieleman.

Directeur.

Schoolberichten:

Schoolbericht nr. 3 januari 2021

Extra schoolnieuws december 20

Schoolbericht nr. 2 november 2020

Schoolbericht nr. 1 september 2020

Protocol Covid sept. 2020 (1)

Corona maatregelen infobrief.