Digitaal onderwijs

Onze school werkt met de groepen 4 t/m 6 met ‘Snappet’ en met groep 7 en 8 met  Chromebooks.

Voor de groepen 4 t/m 6 betekent dit dat elke leerling een ‘eigen’ tablet heeft. De leerlingen werken bij de diverse vakgebieden via hun tablet. Zo kan elke leerling zijn eigen bekwaamheden verder ontwikkelen en worden de opdrachten aangepast aan het niveau van het kind. Ook kan de leerkracht doelen  instellen die passen bij het kennisniveau van de leerling of waarmee de leerling nog eens extra dient te oefenen. Zodoende kunnen onze leerlingen een eigen leerlijn volgen passend bij hun ontwikkelingsniveau.

De leerlingen van groep 7 en 8 werken op een ‘eigen’ Chromebook voor diverse vakgebieden. Ook op de Chromebooks kunnen de kinderen zich op eigen niveau ontwikkelen door een variatie in het niveau van de opdrachten. De mogelijkheden in het gebruik van de Chromebook zijn echter uitgebreider, waardoor deze naast rekenen, taal en spelling ook ingezet kan worden voor andere vakgebieden en om diverse computervaardigheden te ontwikkelen.