Scholen

Onze school werkt met 'Snappet'. Dit betekent dat elke leerling vanaf groep 4 t/m groep 8 een 'eigen' tablet heeft. De leerlingen werken bij de diverse vakgebieden via hun tablet. Zo kan elke leerling zijn eigen bekwaamheden verder ontwikkelen en worden de opdrachten aangepast aan het niveau van het kind. Ook kan de leerkracht doelen  instellen die passen bij het kennisniveau van de leerling of waarmee de leerling nog eens extra dient te oefenen. Zodoende kunnen onze leerlingen een eigen leerlijn volgen passend bij hun ontwikkelingsniveau.