Unit Bastion

Welkom in unit Bastion!

Het begin van het schooljaar staat altijd in het teken van kennismaken, aan elkaar wennen en samen afspraken maken om te zorgen dat we een fijn schooljaar tegemoet gaan, waar iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze klas en in school! Belangrijk daarbij is het samen opstellen en ondertekenen van het anti-pest protocol!

Het grote verschil tussen groep 3/4 en 5/6 is dat de hoeveelheid leerstof toeneemt, er worden tijdens een lesuur meer opgaves gemaakt. Dat vinden de kinderen in het begin wel even wennen, maar al snel gaat dit goed! Ook begeleiden we de kinderen naar steeds meer zelfstandigheid en het goed leren samenwerken in groepjes.

Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie in zaakvakken gedeeld: geschiedenis, aardrijkskunde (met topografie) en biologie (natuur en techniek). Na elk hoofdstuk krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis en maken zij in de klas een toets over dit hoofdstuk.

Bij aardrijkskunde gaat het over de Nederlandse samenleving op sociaal, economisch en fysisch vlak. In groep 5 ligt het accent op Nederland als geheel (wijk, stad, dorp, platteland, werk, water en vakantie). In groep 6 gaan we dieper in op de verschillende provincies en hun specifieke kenmerken op het vlak van landschap, economie en sociologie. Bij de topografie komen de provincies, belangrijke woonplaatsen en de Nederlandse wateren aan bod.

Tijdens geschiedenis staat de ontwikkeling van historisch besef centraal. Dit gebeurt door het aanbieden van een groot aantal historische contexten en gebeurtenissen a.d.h.v. tien tijdvakken en hun onderlinge relaties. In groep 5 en 6 ligt de nadruk op ‘dicht bij huis’ met gebeurtenissen die voor Nederland van groot belang zijn geweest. Die kennis wordt in de jaren erna herhaald en steeds verder uitgebouwd.

Bij het vak biologie volgen we het NPO-programma met ‘Denk door en doe bladen’. Enkele thema’s die aan bod komen zijn: kleine beestjes, zoet en zout, eten ver weg en dichtbij, ruimtevaart, jager en prooi, … . We gaan ook een paar keer per jaar de natuur in. Daarbij worden we ondersteund door de natuurouders.

Kinderen die willen mogen een boekenbeurt houden. Verplicht is het houden van een spreekbeurt. Het onderwerp staat helemaal vrij. De kinderen leren in de klas hoe ze dit kunnen aanpakken en krijgen de nodige informatie mee naar huis. Thuis maken zij hun spreekbeurt, begeleid door de ouders.

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen, twijfel niet en stap even de klas in of bel ons. Wilt u een langer gesprek, maak dan een afspraak om voor of na schooltijd rustig te kunnen praten. Op maandag, dinsdag en woensdag is Addy op school aanwezig (eens in de 2 weken staat Leonie op woensdag voor de groep). Op donderdag en vrijdag is Karin er.