Unit Ravelijn

Welkom in unit Ravelijn!

Ravelijn is een gemengde groep met kinderen in de leeftijd van 4 – 8 jaar . De meerwaarde van een gemengde groep is dat ze van elkaar leren.

Kleuters:

Kleuters zijn van nature jonge onderzoekers, die de wereld om hen heen vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid willen ontdekken. Ze stellen vragen over wat ze zien en ervaren, maar ook over wat ze nog niet zien..bv. hoe wordt een regenboog gemaakt ?

Het stimuleren van deze vaardigheden leidt tot creatief denken en een groter probleemoplossend vermogen. Met een breed aanbod bieden we de kleuters de gelegenheid om gemotiveerd te spelen en zichzelf zodoende te ontwikkelen.

Jonge kinderen leren door te spelen. Een rijke leeromgeving is een must.

Experimenteren, uitproberen en fouten maken, leren van leeftijdsgenootjes.

We willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden zodat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Wij spelen mee, observeren en registreren. Dit doen we via ons leerlingvolgsysteem KIJK !

2x per jaar bespreken we dit met de ouders ( zo nodig meerdere keren).

We werken via thematisch onderwijs d.w.z. het onderwerp waar we over werken …bv. De boerderij…komt terug in taal/rekenen/muziek/bewegen/knutselen/motoriek….en hebben veel met elkaar te maken en kunnen zo beter begrepen worden als kinderen in een geïntegreerd verband leren over deze onderwerpen.

We gebruiken veelal als leidraad de methode Schatkist of Kleuteruniversiteit. Ook hebben we eigen thema’s die we invullen samen met de kinderen.

Wanneer het kan gaan we er ook op uit om te voelen, te ruiken en te proeven…soms onder begeleiding van de natuurouders.

Hoeken die aansluiten bij de onderwerpen zijn o.a. blokkenhoek, poppenhoek, rekenhoek, lees en schrijfhoek, computerhoek ….

Bewegingsonderwijs is ook erg belangrijk… de kinderen hebben een drang tot bewegen. Buitenspelen, gymmen, dansen en muziek ….…alles komt aanbod.

Kortom er gebeurt te veel om op te noemen in een kleutergroep… wilt u meer weten ? loop dan gewoon even binnen ….

 

Leren lezen, rekenen en schrijven

Leren lezen, rekenen en schrijven staat centraal bij de oudere kinderen (groep 3/4) van de unit Ravelijn.

Er wordt veel gelezen en het leesplezier is daarbij van belang. Door dobbelsteenlezen, racelezen, maatjeslezen enz. is er veel variatie. De oudste kinderen mogen een boek promoten. Ze vertellen kort waarom ze het boek hebben gekozen en lezen dan een stukje voor. Meestal zijn er na afloop veel vragen over het boek en geven de kinderen elkaar complimentjes.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Daarom staat bewegend leren (het liefst buiten) nu vast op het rooster. Tijdens dit uurtje combineren wij het geleerde in de klas nog eens met bewegen! Ervaren en doen! (zie onze Facebookpagina voor enkele filmpjes). Zo werd de vraagwijze van Cito rekenvragen geoefend d.m.v. een Zweeds renspel op het schoolplein. In tweetallen moesten ze op zoek naar de vraag (liefst rennend), uitrekenen en beantwoorden. Dan op zoek naar de volgende vraag! Ondertussen was de andere groep bezig met een letterspeurtocht. Op zoek naar de letter en bij die letter stond een vraag. Het antwoord (wat begon met de desbetreffende letter) moesten ze opschrijven op hun blad.

Juf Cindy is gecertificeerd coach voor de leermethode ik leer anders. Voor meer informatie zie: https://www.ikleeranders.nl .Een klein percentage van elke groep heeft een voorkeur voor anders denken. Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken; een denken in beelden en gebeurtenissen. Beelddenkers werken vanuit het geheel al associërend naar de oplossing met een voorkeur voor beelden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één à twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw goed lijken mee te draaien, maar later problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. Door deze cursus hopen we die kinderen te herkennen en kunnen we hun beter helpen!

In groep 4 starten we met Snappet, werken op een chromebook. In Snappet maken de kinderen opdrachten, zodat ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Het fijne aan Snappet is dat de kinderen gelijk zien of het goed of fout is. Snappet past zich aan. Laat je zien dat je het kan, dan krijg je ook moeilijkere opgaves. Uiteraard blijft er genoeg aandacht voor het schrijven. Sommige lessen doen we gewoon in het schrift of werkboek.

Naast lezen, rekenen en schrijven hebben de kinderen natuurlijk nog veel meer vakken zoals bijvoorbeeld muziek, tekenen, handvaardigheid, verkeer en wereldoriëntatie. Voor dat laatste vak zijn we dit jaar met de methode De Zaken gestart. Aan de hand van gesprekken, filmpjes, activiteiten op het digibord, proefjes enz. ontdekken de kinderen zichzelf en de wereld en worden ze voorbereid op de lessen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur die ze vanaf groep 5 krijgen.