Samenstelling team

Op onze school zijn de volgende personen werkzaam:

Klik hier en ga naar Wie is wie?

Leerkracht unit Ravelijn + plv. directeur
Diny de Feijter

Leerkracht unit Ravelijn
Leonie Dudek

Leerkracht unit Ravelijn
Sophie Wille

Leerkracht unit Ravelijn
Cindy Heinsdijk-Cocquyt

Leerkracht unit Bastion+ ict-er + Locatieleidster
Addy Focke-Beun

Leerkracht Bastion
Karin Eekman

Leerkracht Minnepoort
Caroline Minekus

Leerkracht Minnepoort + Locatieleidster
Nanet Boussen-Rijser

Zorgcoördinator/IB-er
Marian van Oostenbrugge

Directeur
Wim Dieleman

Behalve de hierboven genoemde leerkrachten, zijn de volgende personen op school werkzaam:

Godsdienstlessen
Sandra Dieleman

H.V.O lessen
 Denise Mets

 

Andere namen en adressen

Bevoegd gezag:

Bestuur ‘Stichting Escaldascholen’
p/a postbus 35
4500 AA Oostburg

Directeur-bestuurder Escaldascholen:
Dhr. A.R. de Jong
Tel.: 0117-450610