Keuze HVO/Godsdienst

GODSDIENSTLESSEN EN VORMINGSONDERWIJS

Op iedere Openbare school wordt gelegenheid gegeven tot het volgen van godsdienstlessen. Indien gewenst, kan een groep ouders ( van tenminste 7 leerlingen ) zich tot een kerkgenootschap wenden met
het verzoek deze lessen voor hun kinderen te verzorgen. Naast deze godsdienstlessen kan er ook vormingsonderwijs worden gevolgd door de stichting Humanistisch Vormingsonderwijs.
Het volgen van deze lessen is niet verplicht.

De stichting GVO/HVO geeft subsidie voor eerder genoemde lessen. Deze subsidie-regeling geldt voor de groepen 3 t/m 8.
De godsdienstlessen worden verzorgd door juf Marianne van Velzen, namens de N.H. Kerk van IJzendijke / Biervliet / Hoofdplaat. Zij geeft deze lessen aan groep 3 t/m 8. We maken voor de godsdienstlessen gebruik van de methode trefwoord. Via liedjes, spelletjes en andere creatieve bezigheden, ziet zij haar lessen meer als een Bijbelse geschiedenis dan als een voorbereiding op welk kerkgenootschap ook.

De lessen humanistisch vormingsonderwijs worden verzorgd door juf Denise Mets.  De onderwerpen in de lessen humanistisch vormingsonderwijs passen in de belevingswereld van kinderen. Samen werken de vakleerkracht en de kinderen onderwerpen uit met behulp van spel, gesprek en andere creatieve werkvormen. Hierdoor leert het kind keuzes maken die waardevol zijn voor zichzelf en anderen, voor de samenleving en voor de natuur.