Groepsindeling

Groepsindeling.
Op onze school werken we met gecombineerde groepen. Er wordt zoveel mogelijk vanuit deze vaste groepen gewerkt. Deze groeten zijn verdeeld in 3 units. De groepsindeling is als volgt:

  • Unit Ravelijn: Hierin zitten de 4- tot 8-jarigen.
  • Unit Bastion: hierin zitten de 8- tot 10-jarigen.
  • Unit Minnepoort: hierin zitten de 10- tot 12-jarigen.

Digitaal onderwijs

Door het werken in units en met digitale middelen hebben we veel mogelijkheden om te differentiëren. We zoeken steeds middelen om de kinderen zoveel mogelijk op eigen niveau onderwijs te bieden.

Daarom gebruiken we chromebooks voor de leerlingen, elke leerling volgt hierbij de methode volgens een eigen lijn en eigen leerdoelen. De leerkracht kan via de resultaten precies zien wat een leerling nodig heeft. Hierop worden de doelen aangepast. Het streven is dat we het maximale uit het kind halen. Elke leerling heeft de ‘eigen’ leerdoelen en er zijn ook algemene lesdoelen.

 

Naast de zogenaamde leervakken nemen de expressievakken tekenen en handvaardigheid, maar ook muziek en spel & beweging een grote plaats in. Zo hebben de leerlingen 3 keer in de week lessen bewegingsonderwijs ( ma-wo-vr ).

We zijn ervan overtuigd dat door de leerlingen ruime, gevarieerde expressiemogelijkheden te bieden, de sociale, motorische en zintuiglijke vaardigheden worden vergroot, maar ook de emotionele ontwikkeling bevorderd wordt.

Ook maken we gebruik van tutorleren. Kinderen uit de bovenbouw lezen bijvoorbeeld met leerlingen in de onderbouw. Op onze school noemen we dat ‘kapitein en matroos’.

Projecten

Ook organiseren we projectlessen. Bij deze lessen kiezen we samen met de kinderen een onderwerp waaromheen wordt gewerkt. Dikwijls nemen we eenzelfde thema door de hele school heen. Door ervaring weten we dat de kinderen bijzonder gemotiveerd zijn in deze open leersituaties. Zij kunnen op deze wijze hun ervaringen op diverse manieren in hun eigen taal verwerken, zowel mondeling als schriftelijk. Door deze opzet geven we de kinderen kansen tot zelf actief handelen, kunnen ze er met anderen over praten en kunnen ze hun eigen initiatief ontplooien. Bij deze lessen lopen de verschillende vormingsgebieden door elkaar, waarbij vaak aardrijkskundige-, geschiedkundige- en natuurgerichte aspecten aan bod kunnen komen. Vaak worden de projecten afgesloten met een tentoonstelling, spel of viering. Rondom de Kinderboekenweek ( KBW ) en de kinderkunstweek ( KKW ) maken we een project. Onze school doet ook mee aan de cultuurmenu’s die verzorgd worden door de stichting Cultuureducatie.

Natuurexcursies

Voor het totale welzijn van de kinderen vinden we het van groot belang dat ze naast het verwerven van kennis en vaardigheden en het toepassen daarvan ook oog hebben voor hun eigen leefomgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan natuur- en milieueducatie. Regelmatig gaan we met de klas naar buiten om zogenaamd veldwerk te doen. Gelukkig kunnen we hierbij ‘natuurouders’ inschakelen. Deze natuur-ouders begeleiden kleine groepjes kinderen bij deze excursies. Door de uitstapjes denken we dat de kinderen zich meer bewust worden van het belang van een goed milieu. We hopen dat ze op deze wijze de natuur, landschap en hun milieu meer leren respecteren en waarderen. Kortom, dat ze meer aandacht krijgen voor een goed leefmilieu.

 

GROEPSSAMENSTELLING

De groepssamenstelling voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:

  • Unit Ravelijn: Juf Diny, juf Leoni, Juf Sophie, juf Cindy.
  • Unit Bastion Juf Karin en juf Addy
  • Unit Minnepoort Juf Caroline en juf Nanet