Infoboekje

Via deze site willen wij u informeren over hoe wij op ‘De Schuttershoek’ het onderwijs gestalte geven, volgens welke visie en uitgangspunten wij de kinderen in hun opvoeding willen begeleiden. U kunt op deze site de schooltijden, het vakantierooster en de activiteitenkalender vinden. Tevens houden wij deze site actueel door activiteiten per groep en het schoolbericht te vermelden. Natuurlijk vindt u hier ook volop foto’s.   

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dus ook met zorg.

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken. Deze gids moet helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. In de schoolgids schrijft een school over die werkwijzen, de sfeer, en de resultaten. De schoolgids is een wettelijke verplichting voor alle basisscholen. U kunt de schoolgids hieronder raadplegen.

SCHOOLGIDS 20-21 Schuttershoek IJzendijke