Activiteiten

JAARACTIVITEITENKALENDER O.B.S. DE SCHUTTERSHOEK, SCHOOLJAAR ’18 –‘19

 

20 augustus                 eerste schooldag

——-

4 september                 informatieavond 3, 4 en   8

8 september                 Wafelactie  9.30-13.30 uur

20 september               schoolbericht mee

28 september               groep 1-2 vrij

——-

3 oktober                    opening Kinderboekenweek, thema “vriendschap”

4 oktober                     studiedag leerkrach-ten 1-2; llen 1-2 vrij

11 oktober                    Kinderboekenweek-krant

15 t/m 19 okt.              Herfstvakantie

24 oktober                   Escalda-studiedag 1-2 leerlingen 1-2 vrij

——

15 november                 schoolbericht mee

15 november                 rapport mee 3-8

19 + 20 november         rapportavond 3-8

30 november                groep 1-2 vrij

——-

5 december                  bezoek Sint Nicolaas

19 december                Kerstviering groepen 1-8; 17.00 – 19.00 uur

21 december                groep 1-2 vrij, groep 5-8 ’s middags vrij

24 dec. t/m 4 jan.        Kerstvakantie

——-

24 januari                    schoolbericht mee

25 januari                    groep 1-2 vrij

30 januari                    oudergesprekken 1-2

——-

13 februari                  Trek Aan De Bel

14 februari                  Bonte Avond gr. 1-4

15 februari                  Bonte Avond gr. 5-8

15 februari                  groep 1-4 vrij

20 februari                  opa en oma ochtend groep 1-2

22 februari                 groep 1-2 vrij

——-

4 mrt. t/m 8 mrt.         Voorjaarsvakantie

20 maart                      start Kinder-KunstWeek (KKW)

21 maart                      schoolbericht mee

27 maart                     Escalda-studiedag 1-2 leerlingen 1-2 vrij

14 maart                      rapport mee gr. 3-8

19 + 20 maart              rapportavond 3-8

——-

12 april                        Koningsspelen groepen 1-8

16, 17 april                   Centrale eindtoets groep 8

17 april                        Paastocht 1-2

18 april                        Paastocht 3-8 + eierzoekwedstrijd en paaslunch 1-8

19 april                        Goede Vrijdag leerlingen vrij

22 april t/m 3 mei       Meivakantie

——-

16 mei                          schoolbericht mee

27 mei                         uitstapje kleuters

24 mei                         Schuttershoekdag

30 en 31 mei                Hemelvaart + vrijdag leerlingen vrij

——-

10 en 11 juni                Pinkstervakantie

13 juni                         Schoolreis 3-8

21 juni                         studiedag leerlingen vrij

26 juni                         oudergesprekken 1-2

26 juni                         rapport mee gr. 3-8

1 juli                            rapportbespreking op verzoek

——-

3 juli                           afscheid groep 8

4 juli                           viering einde schooljaar

5 juli                           groep 1-2 en 8 vrij,  groep 5-7 middag vrij Laatste schooldag

8 juli t/m 16 aug.         Zomervakantie