Activiteiten

JAARACTIVITEITENKALENDER

Schooljaar 2017-2018

28 augustus                 eerste schooldag

------

8 september                 voorbereiding rommelmarkt/opzet- ten/inrichten kramen

9 september                 ROMMELMARKT; 10.00-14.30 uur

14 september               info-avond gr. 3-8

19 september               info-avond groep 1-2

29 september               groep 1-2 vrij

-------

12 oktober                   schoolbericht mee

4 oktober                    Opening 63ste Kinderboekenweek, thema ‘Gruwelijk eng!’

19 oktober                   Tentoonstelling Kinderboekenweek; 17.30-18.15 uur

23 t/m 27 okt.             Herfstvakantie

------

8 november                  Escalda-studiedag 1-2

leerlingen 1-2 vrij!

16 november                 schoolbericht mee

24 november                groep 1-2 vrij

-------

1 december                 Bezoek Sint Nicolaas

7 december                 rapport mee 3-8

11 en 12 december        rapportavond 3-8

20 december               Kerstviering groepen 1-8; 17.00 - 19.00 uur

22 december                Gr. 1-2 vrij, Groep

5-8 ’s middags vrij

25 dec. t/m 5 jan.        Kerstvakantie

-------

26 januari                    groep 1-2 vrij

31 januari                    oudergesprekken 1-2

-------

1 februari                    schoolbericht mee

12 febr. t/m 16 febr.   Voorjaarsvakantie

23 februari                  Groep 1-2 vrij

28 februari                  opa en oma ochtend

groep 1-8

------

7 maart                        Start Kinder-KunstWeek (KKW)

14 maart                      Escalda-studiedag 1-2 Leerlingen gr.1-2 vrij

21 maart                     Trek aan de bel

22 maart                     Schoolbericht mee

22 maart                      rapport mee gr. 3-8

26 en 27 maart            Rapportbespreking groepen 3-8

28 maart                      Paastocht 1-2

29 maart                      Paastocht 3-8 + eierzoekwedstrijd

------

30 mrt. t/m 2 april      Goede Vrijdag + Pasen; leerlingen vrij

17 en 18 april               Centrale eindtoets groep 8

20 april                        Koningsspelen

groepen 1-8

23 april t/m 4 mei       Meivakantie

-------

10 en 11 mei                 Hemelvaart + vrijdag

leerlingen vrij

17 mei                          schoolbericht mee

21 en 22 mei                Pinkstervakantie

25 mei                         groep 1-2 vrij

------

7 juni                           uitstapje kleuters

12 juni                         Schoolreis 3-8

21 juni                         rapport mee 3-8

25 juni                         rapportbespreking op verzoek 3-8

27 juni                         oudergesprek gr. 1-2

29 juni                         Studiedag team, groep 1-8 vrij

-------

4 juli                            afscheid groep 8

5 juli                           viering einde schooljaar

6 juli                           groep 1-2 en 8 vrij,  groep 5-7 middag vrij Laatste schooldag

9 juli                           start zomervakantie

Ma. 9 juli t/m vr. 17 aug. Zomervakantie